OFERTA

Kompensatory dławicowe

Kompensator dławikowy posiada bardzo dużą zdolność kompensacyjną przy bardzo małych wymiarach jednak jest kłopotliwy w obsłudze i konserwacji gdyż może się zacinać i wymaga częstej wymiany szczeliwa, przy czym najczęściej jest nieszczelny, co powoduje ubytek wody sieciowej i niszczenie kanałów i izolacji. Konstrukcja tego typu kompensatora jest bardzo prosta i dla tego też stosowany jest on obecnie w Polsce powszechnie szczególnie przy budowie sieci cieplnych w miastach gdzie nie można stosować kompensatora z rur falistych ze względu na jego duży wysięg.

Kompensatory dławikowe mają zdolność kompensacyjną od 100 do 250mm. Stosować je można tylko w miejscach łatwo dostępnych dla kontroli i konserwacji a zatem najczęściej w studzienkach rewizyjnych. Kompensatory dławikowe wg normy PN/H-74216 stosuje się dla wody o temp. 174oC średnicy do 600mm dla ciśnień roboczych do PN100. Uszczelnienie kompensatorów dławikowych powinno gwarantować szczelność przy ruchach poosiowych.

Kompensatory soczewkowe

Soczewki i tworzone z nich zestawy soczewek objęte niniejszą kartą są elementami konstrukcyjnymi kompensatorów soczewkowych przeznaczonych do zabudowy w rurociągach, pary, wody i innych czynników obojętnych w celu kompensacji wydłużeń cieplnych rurociągów w zakresie średnic zewnętrznych rur Dz od 159 do 1400 mm. W przypadku występowania odkształceń osiowych i kątowych łączna wielkość tych odkształceń winna spełniać zależność :

frzecz. + δ recz. * Rśr ≤ ∆f

Przy występowaniu w rurociągu podciśnienia należy przyjmować dopuszczalne ugięcie soczewek takie jak dla nadciśnienia o tej samej wartości. Dla przyjęcia sił osiowych występujących w soczewkach przy nadciśnieniach i podciśnieniach należy stosować ściągi i odboje względnie zamocowania stałe po obu stronach kompensatorów.

Kompensatory tkaninowe

Kompensatory tkaninowe służą jako elastyczne łączniki rurociągów oraz kanałów w instalacjach przemysłowych i energetycznych. Zapewniają one prawidłową pracę instalacji, są odporne na wysokie temperatury, oraz panujące w tych instalacjach ciśnienia. Kompensatory tkaninowe zapewniają prawidłową kompensację przemieszczeń cieplnych i mechanicznych kanałów spalin, rurociągów gorącego powietrza.

- Kompensatory produkowane są na bazie tkanin szklanych, silikatowych, glinokrzemianowych, aramidowych oraz innych koniecznych do prawidłowej pracy instalacji

- Są łatwe w montażu oraz umożliwiają szybką naprawę płaszcza kompensatora

cetyfikaty